Aktualności

404, 2018

Jesteśmy w największej bazie profesjonalnych księgowych i biur rachunkowych w Polsce

4 kwietnia 2018|Aktualności|

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do Certyfikowanych Biur Rachunkowych w Polsce  Certyfikat

1503, 2018

Limity pomocy de minimis w działalności gospodarczej

15 marca 2018|Aktualności|

 

Pomoc de minimis przyznawana jest na podstawie krajowych programów pomocowych (ustaw, rozporządzeń). Może być udzielona zarówno z funduszy europejskich, jak i ze środków krajowych (PFRON, Fundusz Pracy). Dla jej limitów kwotowych nie ma jednak znaczenia, z jakich środków będzie pochodzić. Do wszystkich mają bowiem zastosowanie te same ograniczenia kwotowe, pod warunkiem że nie zaniża ich dany program pomocowy (przykład […]

1203, 2018

test2

12 marca 2018|Aktualności|

test2

903, 2018

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS

9 marca 2018|Aktualności|

Z dniem 15 marca 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad składania dokumentów finansowych do KRS. Ich złożenie ma następować wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do 30 września 2018 r. do zgłoszenia można będzie dołączyć kopie dokumentów finansowych podpisane kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, […]

3010, 2015

Urlopy rodzicielskie na nowych warunkach od 2016 r.

30 października 2015|Aktualności|

 

Od 2 stycznia 2016 r. pracodawców czeka prawdziwa rewolucja w udzielaniu pracownikom urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowa lista urlopów rodzicielskich.
Na aktualnie obowiązujące urlopy pracownicze z tytułu rodzicielstwa składają się: podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński/na prawach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy. Po zmianie przepisów, które wprowadza nowela Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 […]

1610, 2015

LIMITY PODATKOWE na 2016r

16 października 2015|Aktualności|

LIMITY PODATKOWE NA 2016 r.

PRZYCHÓD DLA OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM

W 2016 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2015 r. uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:
        – samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro), lub

– w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 636.555 zł (150.000 euro × […]

2509, 2015

NOWE PRAWO PRACY 2016

25 września 2015|Aktualności|

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania na podstawie umów terminowych wejdą w życie 22 lutego 2016 r.

Nowe limity zatrudniania terminowego, tzw. „33 miesiące i 3 umowy”

Według nowego stanu prawnego zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie mogło trwać maksymalnie przez 33 miesiące. Ograniczona zostanie liczba wspomnianych umów – strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 takie umowy.

Całkowite […]

2509, 2015

ZUS przedsiębiorców w 2016r.

25 września 2015|Aktualności|

Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców wyniesie od tego dnia 555 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 108,34 zł (tj. 19,52%),
na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 44,40 zł (tj. 8%),
na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 13,60 zł (tj. 2,45%).

 

Dla przedsiębiorców opłacających tzw. duży zus najniższa podstawa wymiaru […]

2509, 2015

Płaca minimalna w 2016r.

25 września 2015|Aktualności|

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1.850 zł.

 

3004, 2015

Nowy lokal w Krakowie czynny od maja 2015.

30 kwietnia 2015|Aktualności|

Od maja będą Państwo mogli skorzystać z naszych usług w Krakowie.
Znajdujemy się w dzielnicy Stare Miasto pod adresem Plac Wolnica 4/31, 31-060 Kraków.