Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców wyniesie od tego dnia 555 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 108,34 zł (tj. 19,52%),
  • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 44,40 zł (tj. 8%),
  • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 13,60 zł (tj. 2,45%).

 

Dla przedsiębiorców opłacających tzw. duży zus najniższa podstawa wymiaru składek społecznych wyniesie od tego dnia 2 433 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

  • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 474,92 zł (tj. 19,52%),
  • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 194,64 zł (tj. 8%),
  • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 59,61 zł (tj. 2,45%).