Z myślą o Klientach kancelarii uprawiających wolne zawody stworzyliśmy specjalną ofertę, dzięki, której mogą w efektywny sposób prowadzić działalność, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami.

W ramach oferty dedykowanej wolnym zawodom i twórcom oferujemy:

  • wsparcie w zakresie doboru formy relacji ze zleceniodawcą,
  • wsparcie w rejestracji działalności gospodarczej,
  • prowadzimy podatkowe książki przychodów i rozchodów,
  • sporządzamy niezbędne deklaracje podatkowe i ZUS,
  • oferujemy wsparcie w relacjach z US oraz ZUS, w tym wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności, uzyskiwaniu niezbędnych zaświadczeń,
  • wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania np. w formie leasingu środków transportu, etc.