Zasady współpracy

Zasady ogólne

Kancelaria Księgowa Dekret świadczy usługi na podstawie umowy podpisywanej pomiędzy Kancelarią a Klientem.

Dbając o czas i wygodę naszych klientów organizujemy odbiór dokumentacji oraz komunikujemy się z naszymi klientami wszelkimi środkami łączności. W naszej pracy staramy się przejąć na siebie wszelkie formalności związane z rachunkowością.

Konflikt interesów

Przed podpisaniem umowy z klientem sprawdzamy, czy dane zlecenie nie powoduje powstania konfliktu interesów z dotychczas obsługiwanymi przez nas klientami. W takim przypadku podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do jego usunięcia

Etyka zawodowa

Przy wykonywaniu czynności księgowych, czynności wspomagających zarządzanie, rozliczeń podatkowych oraz innych rozliczeń publicznoprawnych równie ważne jak kompetencje zawodowe są wartości moralne takie jak:

 • uczciwość,
 • wiarygodność,
 • obiektywizm,
 • uprzejmość,
 • szacunek,
 • odpowiedzialność społeczna.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza kancelaria korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązujące prawo

Nasze relacje z klientami podlegają prawu polskiemu.

Referenecje

Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy z różnych branż, m.in.:

 • prawniczej
 • budowlanej
 • medycznej
 • szkoleniowej
 • turystycznej
 • medialnej i reklamowej
 • projektowej etc.