Od 2 stycznia 2016 r. pracodawców czeka prawdziwa rewolucja w udzielaniu pracownikom urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowa lista urlopów rodzicielskich.
Na aktualnie obowiązujące urlopy pracownicze z tytułu rodzicielstwa składają się: podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński/na prawach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy. Po zmianie przepisów, które wprowadza nowela Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r., z dotychczasowego katalogu urlopów rodzicielskich zniknie dodatkowy urlop macierzyński/na prawach urlopu macierzyńskiego.
Natomiast w związku z likwidacją dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ulegnie wydłużeniu urlop rodzicielski. Jego nowe wymiary to:

32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie/przyjęcia jednego dziecka,

34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie/jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka.

Urlop macierzyński na zmienionych zasadach.
Od 2 stycznia 2016 r. ojcowie, którzy nie posiadają statusu pracownika, ale są ubezpieczeni z innego tytułu, również będą mogli przejąć uprawnienia związane z urlopem macierzyńskim od matki dziecka. Co więcej, takie prawo w określonych sytuacjach będzie przysługiwało także innym niż ojciec pracownikom (ubezpieczonym), członkom najbliższej rodziny. W takim przypadku ubezpieczony-ojciec lub ubezpieczony inny członek najbliższej rodziny w sensie ścisłym, przejmie nie tyle urlop macierzyński (ponieważ jako osoba nieposiadająca statusu pracownika nie ma do niego prawa), co prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego pozostałego do wykorzystania po rezygnacji z niego przez pracownicę – matkę dziecka.